Konfirmationssang 2021 | festsange forfattes | Hvad er en konfirmation?

13. januar 2014 0 Af Lis

Hvad er en konfirmation?
Konfirmation betyder i kirkelige sammenhænge bekræftelse.

En konfirmation er altså en religiøs handling, som går ud på, at de unge ved overgangen til voksenalderen får bekræftet deres løfte om tilhørsforhold til kristendommen. For at blive konfirmeret, skal man være døbt. Er man ikke det, kan man ikke holde konfirmation.

De unge bliver for det meste konfirmeret, når de er ca. 14 år. I Danmark blev konfirmationen indført af Christian d. 6. i 1736. Hvor både kongen og kirken på det tidspunkt var ret stærkt påvirket af pietismen – En protestantisk fromhedsbevægelse, der lagde stor vægt på personlig omvendelse og bekendelse. De mente, at dette skulle være det centrale i konfirmationen.

Grundtvig fremhævede i 1800-tallet, at en konfirmation betød Guds bekræftelse af dåben. Og indtil begyndelsen af 1900-tallet, blev man ved konfirmationen overhørt i Luthers katekismus, her gjaldt det om ikke at dumpe, for det var pinligt og også dyrt, fordi præsten så skulle betales igen. Overhøringen slap man for i 1909, da blev konfirmationen udelukkende en velsignelseshandling uden overhøring af den unge. De fleste bliver i dag konfirmeret i folkekirken, men medlemmer af andre kristne trossamfund kan også blive konfirmeret der.

Hos mig kan du få lavet en konfirmationssang der er personlig og handler om konfirmanden. Jeg laver også konfirmationstaler og takkesang, hvis konfirmanden ønsker dette. Kontakt mig for at høre mere, om priser på takkesang / takketale.

En borgerlig konfirmation
I 1915 fik arbejderbevægelsen DUI indført en såkaldt borgerlig konfirmation for de unge der ikke ønskede at blive religiøst konfirmeret. Overgangen fra barn til ung fejres i dag ofte som en familiefest “nonfirmation” uden forudgående ceremoni. Jeg laver også “Nonfirmationssange” og “nonfirmationstaler” til de der måtte ønske dette.

En humanistisk konfirmation
Humanistisk konfirmation er et nyt alternativ til kirkens konfirmation eller “nonfirmation” i Danmark. Humanistisk Samfund arbejder på, at den Humanistiske Konfirmation skal være et alternativ til den kristne fremover.

Konfirmationsfest
En konfirmationsfest er en stor dag for mange og ikke mindst konfirmanden – det er den dag, den unge “træder ind i de voksnes rækker”. Også for forældrene er det en stor dag – dagen, hvor deres barn “bliver voksent”. En konfirmationsfest er derfor ikke en helt almindelig fest. Der er mange ting, der gør den til noget særligt.

Konfirmationssangen | Festsangen
I Danmark er der tradition for, at der vi ved festlige lejligheder som konfirmationer, bryllupper, fødselsdage mv. synger festsange direkte til eller om festens hovedperson.

festsangene er selvfølgelig personlige, og mange foretrækker at komme med en sang i stedet for at holde en tale.

Her hos Festens Sang kan du købe en sådan festsang, jeg har lige nu gode tilbud på netop konfirmationssange.

Hvad er en konfirmationssang?
Konfirmationssange / festsangen afpasses naturligvis efter situation og personlig relation. Der er fx nok forskel på den festsang, en mor eller far laver til sit konfirmerede barn, og den sang, den skægge onkel Otto laver til sin yndlingsniece. Med andre ord: man må forholde sig til, om festsangen skal være alvorlig, humoristisk, højtidelig – eller måske rumme lidt af hvert.

Nogle kan ryste en sang ud af ærmet uden videre, men langt fra alle. Derfor er der to måder du kan få skrevet din konfirmationssang. Jeg har beskrevet dem begge:

Køb konfirmationssangen
Nogle kan ryste en konfirmationssang ud af ærmet uden videre, men langt fra alle kan trylle ligesom jeg kan – her på Festenssang.dk. Derfor vælger mange at gå til en professionel sangskriver som jeg.

Du skal passe på: det er ikke alle sangskrivere, der er lige gode. Det er også meget forskelligt, hvordan sangene afregnes. Nogle tager samme betaling for sange af ca. samme længde, andre tager betaling pr. vers. Her hos mig, ved du på forhånd hvad sangen koster og jeg retter den gerne til, hvis der er steder der ikke helt er som forventet.

Du skal også regne med, at jo flere oplysninger om festens hovedperson, du kan give sangskriveren, og jo bedre du kan prioritere dem, jo større mulighed har han/hun for (selvfølgelig sammen med dig) at sortere i oplysningerne på en fornuftig måde, så det bliver det væsentlige, der kommer med.

– Som i alle andre forhold gælder det, at ikke for meget og ikke for lidt er det bedste. Og ingen gæst gider formodentlig synge en sang på flere sider.

Skriv konfirmationssangen selv
Vælger du selv at skrive din konfirmationssang eller en anden festsang, skal du selvfølgelig selv klare det hele.

Måske er du allerede en ørn til af skrive konfirmationssange, men hvis ikke, kommer her nogle gode råd:

1. Lav først en række stikord til oplysninger om festens hovedperson (konfirmanden). Vær kritisk, sorter og prøv at skelne mellem vigtigt og ikke så vigtigt. Sørg så vidt muligt for, at der er en rød tråd i sangen. Det kan fx være fra fødsel til konfirmation.

2. Vælg en melodi, som de fleste kan, og som ikke er for svær at synge (det vil den professionelle sangskriver også altid gøre, hvis du ikke har specielle ønsker). Hvis der er musik til festen, kan du tillade dig at bruge en lidt sværere melodi, da de fleste festmusikere kender de fleste melodier og kan “trække gæsterne med”.

Kilde til inspiration: konfirmationsportalen.dk